İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Bakır BEDEVİOĞLU


KISA ÖZGEÇMİŞ
 
Van'ın Muradiye İlçesinde 13/05/1973 tarihinde doğdu. İlkokulu Muradiye'de, Ortaokul ve Liseyi Van'da, yüksek öğrenimi ise 1996 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. 12 Mayıs 1997'de Şanlıurfa'da öğretmenlik mesleğine başladı. 9 Eylül 2001 tarihinde Şanlıurfa'dan Ağrı İlinde göreve başladı ve 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren Müdür Yardımcılığı görevini asaleten yürüttü. 1 Temmuz 2008 tarihinde Van ilinde görevlendirildi ve 10 Şubat 2010'da Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi’ne asaleten Okul Müdürü olarak atandı. 1 Ekim 2012 tarihinden 5 Mayıs 2014 tarihine kadar Van Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne vekâlet etti. 22 Eylül 2014 tarihinde Edremit Türkiye Yardım Sevenler Derneği Anadolu Lisesi’ne Okul Müdürü olarak görev yaptı. 26 Kasım 2015 tarihinde Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü’ne vekâlet etmekte iken 25.08.2017 tarihi itibarıyla Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 
EĞİTİM DURUMU 
 • Lisans Eğitimi 1996 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
 • Lise Eğitimi 1991 yılında Van İmam-Hatip Lisesi
 • İlkokul Eğitimi 1984 yılında Muradiye Cumhuriyet İlkokulu 
MESLEKİ DENEYİM 
 •  12 Mayıs 1997 tarihinde Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Sorguç Köyüne Sınıf Öğretmenliği ve Okul Müdürlüğü
 •  15 Eylül 1998 tarihinde Viranşehir Atatürk İlköğretim Okulu'na Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 •  21 Kasım 1999 tarihinde Viranşehir Lisesi'ne Tarih Öğretmenliği
 •  9 Eylül 2001 tarihinde Ağrı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde
 • 1 Ekim 2003 tarihinde Ağrı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'ne Müdür Yardımcılığı
 • 1 Temmuz 2008 'de Van Çaldıran Zahide-Mehmet Salih Tamince Lisesi'ne Tarih Öğretmenliği
 • 3 Mart 2009'da Van Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi'ne Tarih Öğretmenliği
 • 10 Şubat 2010 tarihinde Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürlüğü
 • 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Muradiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekilliği
 • 22 Eylül 2014 tarihinde Edremit Türkiye Yardım Sevenler Derneği Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürlüğü
 • 26 Kasım 2015 tarihinde Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekilliği
 • 25 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla da Van İl Göç İdaresi Müdür Vekilliği 
 
PROJE VE EKİP ÇALIŞMASI GÖREVLERİ
 
2011-1-TR1-LE004-24311-9 sayılı Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi kapsamında Dil, Kültür Birliği ve Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikler konulu projenin yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmış ve bu kapsamda proje ortakları olan İtalya, Portekiz, İngiltere, Polonya ve Bulgaristan'a çalışma gezilerinde bulunmuştur. Ayrıca Bulgaristan'a 02-06 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan çalışma gezilerinde Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsilen katılmış ve burada işitme ve görme engelli bireylerin eğitimini kolaylaştırıcı teknolojik gelişmeler konulu sunumlar yapmıştır.
 
ALMIŞ OLDUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLER
 • 27-28/04/2008 tarihinde Ticaret ve Turizm Öğrenimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Proje Faaliyetleri Tanıtım Semineri-Ankara
 • 26-30/04/2010 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Eğitimi Yönetimi Semineri-Yalova
 • 03-04/07/2012 tarihinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Fatih Projesi Liderlik Semineri-Afyon
 • 05-06/02/20147 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Afet Yönetimi ve Bilinci Semineri-Antalya
 • 14-16/09/2009 tarihinde Van Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Stratejik Planlama Semineri-Van
 • 18./04/2010 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Okullarda Toplu Beslenme ve Eğitimi-Van
 • 10/12/2011 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Temel Afet Bilgileri Eğitimi Semineri-Van
 • 04-08/06/2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Okul Yöneticileri Uzaktan Eğitim Semineri
 • 11-12/05/2011 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İntel Öğretmen Programı Liderlik Kursu
 • 01-05/12/2014 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Muhakkiklik Kursu
 • 06-10/04/2015 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu-1
 • 04-08/05/2015 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu-2
 • 25-29/05/2015 tarihinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu-3
 • 30-31/08/2016 tarihinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Okul Öncesi Eğitimi Sorunları, Öneriler ve Çözüm Yolları Semineri-Antalya
 • 04-09/12/2016 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Eğitim Yönetimi Semineri-Antalya
 • 16-18/03/2017 tarihinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Eğitici Eğitimi Semineri-Yalova
 • 10-14/04/2017 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenen Mali Mevzuat Seminer-Antalya 
 
ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜL VE BELGELER 
 • 05/06/1998 tarihinde Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Teşekkür Belgesi,
 • 20/11/2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafında Aylıkla Ödüllendirme,
 • 07/12/2009 tarihinde Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi,
 • 26/11/2010 tarihinde Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi,
 • 13/07/2012 tarihinde Muradiye Kaymakamlığı tarafından Başarı Belgesi,
 • 13/09/2012 tarihinde Muradiye Kaymakamlığı tarafından Teşekkür Belgesi,
 • 12/06/2013 tarihinde Muradiye Kaymakamlığı tarafından Başarı Belgesi,
 • 01/07/2015 tarihinde Edremit Kaymakamlığı tarafından Başarı Belgesi,
 • 02/09/2015 tarihinde Edremit Kaymakamlığı tarafından Üstün Başarı Belgesi,
   
 
 

Kayıt: 27.7.2015
Güncelleme:11.9.2017
Paylaş
WS05