Hizmet Birimleri

Düzenli Göç Çalısma Grup Baskanlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni başvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmaması durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek.Türk ve Akraba Toplulukları mensubu yabancıların iş ve işlemlerini yapmak.

Düzensiz Göç Çalısma Grup Başkanlığı
Kanunun sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasağı işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek.

Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanlığı
Uluslararası korumaya ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

İnsan Ticareti Mağdurlarını Korumu Çalışma Grup Başkanlığı
İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevlerini yerine getirmek.

Uyum ve İletişim Çalışma Grup Baskanlığı
Yabancıların toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler planlamak ve yürütmek.

Hukuk İşleri Çalısma Grup Baskanlığı
Görev alanıyla iş ve işlemlerden kaynaklanan davalar hakkında gerekli çalısmaları yürütmek, bilgi ve belgeleri hazırlamak ve göndermek.

 •Arastırma, İstatistik ve Projeler Çalısma Grup Baskanlığı
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak, bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Baskanlığı
İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:22.2.2017
Paylaş
WS05